Keinänen, M.-L. (2008) ”Från älvor och spöken till mariabilder och bönekort: En bred presentation av aktuell forskning i folklig religiositet i norden: Nils G. Holm & Lena Marander-Eklund & Sofie Strandén (red.) 2007: Folkliga föreställningar och folklig religiositet. Festskrift till professor Ulrika Wolf-Knuts.”, Elore, 15(2). doi: 10.30666/elore.78763.