Salmi-Niklander, K. (2008) ”Tyttökulttuurin pitkät kaaret: Blanka Henriksson 2007: ’Var trogen i allt.’ Den goda kvinnan som konstruktion i svenska och finlandssvenska minnesböcker 1800–1980”, Elore, 15(2). doi: 10.30666/elore.78773.