Hovi, T. (2009) ”Turismin kulttuuriperintöä Ahvenanmaalla: Lindqvist, Yrsa (toim.) 2008: Tradition och turism på Åland. At använda kulturarvet”, Elore, 16(2). doi: 10.30666/elore.78832.