Koski, K. ja Enges, P. (2010) ”’Mi en ossaas sanoa mitem mie näin’: Epätavallisten aistimusten tulkinta uskomusperinteen pohjalta”, Elore, 17(1). doi: 10.30666/elore.78848.