Meriläinen-Hyvärinen, A. (2010) ”’Sanopa minulle, onko meijän hyvä olla täällä?’: Elämäkerralliset paikkasuhteet, niihin liittyvät aistihavainnot ja merkitykset Talvivaaran alueella vuonna 2009”, Elore, 17(1). doi: 10.30666/elore.78850.