Uotinen, J. (2010) ”Aistimuksellisuus, autoetnografia ja ruumiillinen tietäminen”, Elore, 17(1). doi: 10.30666/elore.78851.