Hämeenaho, P. (2011) ”Inhimillisen kulttuurin reunaehtoja tutkimassa”, Elore, 18(1). doi: 10.30666/elore.78927.