Klinkmann, S.-E. (2012) ”Forskning som förstärker stereotypisering. En kritisk diskussion om forskningsetik i Riie Heikkiläs avhandling Bättre folk, bättre smak?”, Elore, 19(2). doi: 10.30666/elore.79017.