Hollsten, L. (2013) ”Konsumerad och älskad till döds. Vilda och tama papegojor i den tidigmoderna Atlantiska världen”, Elore, 20(1). doi: 10.30666/elore.79047.