Kumlin, A. (2013) ”Seminarierapport: Att berätta sig själv, att förmedla känslor”, Elore, 20(1). doi: 10.30666/elore.79063.