Koskinen-Koivisto, E. (2015) ”Luokan tekemisen teoreettinen haltuunotto: Skeggs, Beverley 2014: Elävä luokka. Suom. Lauri Lahikainen ja Mikko Jakonen. Jälkisanat Anu-Hanna Anttila. Tampere: Vastapaino. 392 s.”, Elore, 22(1). doi: 10.30666/elore.79206.