Bastman, E.-L. (2019) ”Kansallisen historian ja kulttuuriperinnön uudelleenarviointia 10-vuotisjuhlaseminaarissa”, Elore, 26(1). doi: 10.30666/elore.82675.