Silvonen, V. (2020) ”Apeus välittyvänä, kuunneltuna ja koettuna: Affektiiviset kehät ja itkuvirsien tunteiden ilmeneminen arkistoäänitteillä”, Elore, 27(2), ss. 62–90. doi: 10.30666/elore.97359.