[1]
S. Hagelstam, ”Från ”flinga” till ’fighter’: Den solbrända kroppen som identitetsmarkör bland finländska FN-soldater”, elore, vsk. 28, nro 2, ss. 50–67, tammi 2022.