[1]
M. Tolvanen ja S. Laakkonen, ”Kohti vedenpinnan alaista humanistista maisemaa: Moniaistinen sukellus Itämereen”, elore, vsk. 25, nro 1, kesä 2018.