[1]
J. Löfgren, ”Problemet med att ”ha roligt”, strävan efter ’att vara nöjd’: Lectio praecursoria 26.1.2018 Åbo Akademi”, elore, vsk. 25, nro 1, kesä 2018.