[1]
E. Koskinen-Koivisto, ” Kerronnan variaatio ja toimijuus aktiivikertojan muistelukerronnassa”., elore, vsk. 25, nro 1, kesä 2018.