[1]
N. G. Holm, ”Tillbakablickar på religionsvetenskapens utveckling vid Åbo Akademi och utmaningar inom ämnet i dag”, elore, vsk. 15, nro 2, joulu 2008.