[1]
K. Heinonen, ”Kaksi väitöskirjaa inkeroisten ja vatjalaisten uskonnosta: Mika Sivonen 2007: ’Me inkerikot, vatjalaiset ja karjalaiset.’ Uskonnollinen integrointi ja ortodoksisen vähemmistön identiteetin rakentuminen Ruotsin Inkerissä 1680–1702; Ergo-Hart Västrik 2007: Vadjalaste ja isurite usundi kirjeldamine keskajast 20. sajandi esimese pooleni. Alliktekstid, representatsioonid ja tõlgendused”, elore, vsk. 15, nro 2, joulu 2008.