[1]
K. Salmi-Niklander, ”Tyttökulttuurin pitkät kaaret: Blanka Henriksson 2007: ’Var trogen i allt.’ Den goda kvinnan som konstruktion i svenska och finlandssvenska minnesböcker 1800–1980”, elore, vsk. 15, nro 2, joulu 2008.