[1]
T. Hovi, ”Turismin kulttuuriperintöä Ahvenanmaalla: Lindqvist, Yrsa (toim.) 2008: Tradition och turism på Åland. At använda kulturarvet”, elore, vsk. 16, nro 2, joulu 2009.