[1]
K. Koski ja P. Enges, ”’Mi en ossaas sanoa mitem mie näin’: Epätavallisten aistimusten tulkinta uskomusperinteen pohjalta”, elore, vsk. 17, nro 1, touko 2010.