[1]
A. Meriläinen-Hyvärinen, ”’Sanopa minulle, onko meijän hyvä olla täällä?’: Elämäkerralliset paikkasuhteet, niihin liittyvät aistihavainnot ja merkitykset Talvivaaran alueella vuonna 2009”, elore, vsk. 17, nro 1, touko 2010.