[1]
J. Uotinen, ”Aistimuksellisuus, autoetnografia ja ruumiillinen tietäminen”, elore, vsk. 17, nro 1, touko 2010.