[1]
A.-C. Palmgren, ”Identitetsmöjligheter i bekönad självskadehandling: Anna Johansson 2010: Självskada. En etnologisk studie av mening och identitet i relation till skärande”, elore, vsk. 17, nro 2, joulu 2010.