[1]
S.-E. Klinkmann, ”Forskning som förstärker stereotypisering. En kritisk diskussion om forskningsetik i Riie Heikkiläs avhandling Bättre folk, bättre smak?”, elore, vsk. 19, nro 2, joulu 2012.