[1]
L. Marander-Eklund, ”Att skriva det finlandssvenska”, elore, vsk. 19, nro 2, joulu 2012.