[1]
A. Møller Gabrielsen, ”"Farlig hund" som diskursiv konstruktion. Disciplinering av hundar och hundägare i Norge”, elore, vsk. 20, nro 1, touko 2013.