[1]
A. Kumlin, ”Seminarierapport: Att berätta sig själv, att förmedla känslor”, elore, vsk. 20, nro 1, touko 2013.