[1]
K. Lukin, ”Ruotsin perinnetieteiden historiaa: Palmenfelt, Ulf (toim.) 2013: Mellan nation och tradition. Idéströmningar i 1800-talets insamlingar av folklore. Föredrag från ett symposium i Visby 27-28 september 2011.”, elore, vsk. 21, nro 1, huhti 2014.