[1]
E. Koskinen-Koivisto, ”Luokan tekemisen teoreettinen haltuunotto: Skeggs, Beverley 2014: Elävä luokka. Suom. Lauri Lahikainen ja Mikko Jakonen. Jälkisanat Anu-Hanna Anttila. Tampere: Vastapaino. 392 s.”, elore, vsk. 22, nro 1, touko 2015.