[1]
S. Vakimo, ”’Arvostan rehellistä ja molempia tyydyttävää kaupankäyntiä’ : Etnografinen tutkimus verkkovertaiskaupan käytännöistä ja moraalista ”, elore, vsk. 24, nro 2, joulu 2017.