[1]
E.-L. Bastman, ”Kansallisen historian ja kulttuuriperinnön uudelleenarviointia 10-vuotisjuhlaseminaarissa”, elore, vsk. 26, nro 1, kesä 2019.