Hagelstam, S. ”Från ”flinga” till ’fighter’: Den solbrända Kroppen Som identitetsmarkör Bland finländska FN-Soldater”. Elore, vsk. 28, nro 2, tammikuuta 2022, ss. 50–67, doi:10.30666/elore.110638.