Kärjä, A.-V. ”Esimerkillisiä koulukuntia, tyyppikäänteitä tai muuten vain hankalia persoonia: Hämäläinen, Niina ja Petja Kauppi (toim.). 2021. Paradigma. Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin. Kalevalaseuran vuosikirja 100”. Elore, vsk. 29, nro 1, kesäkuuta 2022, ss. 196–199, doi:10.30666/elore.115058.