Kärjä, A.-V. ”Esimerkillisiä Koulukuntia, tyyppikäänteitä Tai Muuten Vain Hankalia Persoonia: Hämäläinen, Niina Ja Petja Kauppi (toim.). 2021. Paradigma. Näkökulmia Tieteen Periaatteisiin Ja käsityksiin. Kalevalaseuran Vuosikirja 100”. Elore, vsk. 29, nro 1, kesäkuuta 2022, ss. 196–199, doi:10.30666/elore.115058.