Löfgren, J. ”Problemet Med Att ”ha roligt”, strävan Efter ’att Vara nöjd’: Lectio Praecursoria 26.1.2018 Åbo Akademi”. Elore, vsk. 25, nro 1, kesäkuuta 2018, doi:10.30666/elore.72823.