Koskinen-Koivisto, E. ” Kerronnan Variaatio Ja Toimijuus Aktiivikertojan Muistelukerronnassa”. Elore, vsk. 25, nro 1, kesäkuuta 2018, doi:10.30666/elore.72980.