Koskinen-Koivisto, E. ” Kerronnan variaatio ja toimijuus aktiivikertojan muistelukerronnassa”. Elore, vsk. 25, nro 1, kesäkuuta 2018, doi:10.30666/elore.72980.