Strandén, S. ”Intervju: Ulrika Wolf-Knuts – Inte En röst I Den allmänna kören”. Elore, Vsk. 15, nro 1, toukokuuta 2008, doi:10.30666/elore.78702.