Salmi-Niklander, K. ”Tyttökulttuurin pitkät Kaaret: Blanka Henriksson 2007: ’Var Trogen I allt.’ Den Goda Kvinnan Som Konstruktion I Svenska Och Finlandssvenska minnesböcker 1800–1980”. Elore, vsk. 15, nro 2, joulukuuta 2008, doi:10.30666/elore.78773.