Hovi, T. ”Turismin kulttuuriperintöä Ahvenanmaalla: Lindqvist, Yrsa (toim.) 2008: Tradition Och Turism På Åland. At använda Kulturarvet”. Elore, Vsk. 16, nro 2, joulukuuta 2009, doi:10.30666/elore.78832.