Meriläinen-Hyvärinen, A. ”’Sanopa minulle, onko meijän hyvä olla täällä?’: Elämäkerralliset paikkasuhteet, niihin liittyvät aistihavainnot ja merkitykset Talvivaaran alueella vuonna 2009”. Elore, vsk. 17, nro 1, toukokuuta 2010, doi:10.30666/elore.78850.