Uotinen, J. ”Aistimuksellisuus, Autoetnografia Ja Ruumiillinen tietäminen”. Elore, Vsk. 17, nro 1, toukokuuta 2010, doi:10.30666/elore.78851.