Uotinen, J. ”Aistimuksellisuus, autoetnografia ja ruumiillinen tietäminen”. Elore, vsk. 17, nro 1, toukokuuta 2010, doi:10.30666/elore.78851.