Backa, A. ”Rapport: Karelsk folklore – kurs och exkursion. Folklorister från Åbo besöker Joensuu”. Elore, vsk. 17, nro 1, toukokuuta 2010, doi:10.30666/elore.78862.