Savolainen, U. ā€¯Siirtokarjalaisten Sopeutumisen Monet Jatkumotā€¯. Elore, vsk. 18, nro 1, toukokuuta 2011, doi:10.30666/elore.78946.