Kumlin, A. ”Seminarierapport: Att berätta Sig själv, Att förmedla känslor”. Elore, Vsk. 20, nro 1, toukokuuta 2013, doi:10.30666/elore.79063.