Koskinen-Koivisto, E. ”Luokan Tekemisen Teoreettinen Haltuunotto: Skeggs, Beverley 2014: Elävä Luokka. Suom. Lauri Lahikainen Ja Mikko Jakonen. Jälkisanat Anu-Hanna Anttila. Tampere: Vastapaino. 392 S.”. Elore, Vsk. 22, nro 1, toukokuuta 2015, doi:10.30666/elore.79206.