Silvonen, V. ”Apeus välittyvänä, kuunneltuna ja koettuna: Affektiiviset kehät ja itkuvirsien tunteiden ilmeneminen arkistoäänitteillä”. Elore, vsk. 27, nro 2, joulukuuta 2020, ss. 62–90, doi:10.30666/elore.97359.