Hagelstam, Sonja. ”Från ”flinga” till ’fighter’: Den solbrända Kroppen Som identitetsmarkör Bland finländska FN-Soldater”. Elore 28, no. 2 (tammikuuta 5, 2022): 50–67. Viitattu toukokuuta 27, 2022. https://journal.fi/elore/article/view/110638.