Kärjä, Antti-Ville. ”Esimerkillisiä koulukuntia, tyyppikäänteitä tai muuten vain hankalia persoonia: Hämäläinen, Niina ja Petja Kauppi (toim.). 2021. Paradigma. Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin. Kalevalaseuran vuosikirja 100”. Elore 29, no. 1 (kesäkuuta 23, 2022): 196–199. Viitattu helmikuuta 26, 2024. https://journal.fi/elore/article/view/115058.